Välkommen till Svensk Försäkrings indataportal


Här loggar du in för att rapportera och kontrollera uppgifter till den statistikinsamling som Svensk Försäkring utför för branschens räkning.

Alla som är registrerade som användare kan logga in. Om du inte är registrerad som användare och vill bli det, så kontakta statistik@insurancesweden.se. Om du har glömt ditt lösenord, så använd funktionen ”Glömt lösenord”.

Belopp ska rapporteras i heltals kronor och uppgifter i procent ska anges med en decimal.

Logga in


Vissa personer på ditt företag har administratörsrättigheter. Dessa personer kan efter inloggning styra vilka kontaktpersoner som finns registrerade på företaget. Vid behov av att ändra administratör, kontakta statistik@insurancesweden.se.

Indataportalen fungerar bäst i någon av de senaste versionerna av

(Klickbara länkar)